موسسه دیده‌بان
 

طراحی سایت

برخی نمونه کارهای ما

نام مشتری: فدک رایان

حوزه فعالیت: امنیت فناوری اطلاعات

www.s1sec.ir 

خدمات  ارایه شده:

 • مشاوره و ایده‌پردازی
 • طراحی سایت
 • طراحی آیتم‌های گرافیکی
 • مدیریت محتوا
 • پشتیبانی سایت 

نام مشتری: انیگما

حوزه فعالیت:نرم‌افزار

www.enigmasoft.co

خدمات  ارایه شده:

 • مشاوره و ایده‌پردازی
 • طراحی سایت
 • طراحی آیتم‌های گرافیکی
 • مدیریت محتوا
 • پشتیبانی سایت 

نام شرکت: نشر سایبان

حوزه فعالیت:انتشارات

www.sayebanpub.ir

خدمات  ارایه شده:

 • مشاوره و ایده‌پردازی
 • طراحی سایت
 • طراحی آیتم‌های گرافیکی
 • مدیریت محتوا
 • پشتیبانی سایت 
 • نام شرکت: نیروی برق حرارتی

حوزه فعالیت:کارگروه فرهنک‌سازی

agahiresani.ir

خدمات  ارایه شده شامل:

 • مشاوره و ایده‌پردازی
 • طراحی سایت
 • طراحی آیتم‌های گرافیکی
 • مدیریت محتوا
 • تولید محتوا
 • پشتیبانی سایت 
 • نام شرکت: راه امن

حوزه فعالیت:فرهنگ سازی و آگاهی رسانی

www.esap.ir

خدمات  ارایه شده شامل:

مشاوره و ایده‌پردازی

 • طراحی سایت
 • طراحی آیتم‌های گرافیکی
 • مدیریت محتوا
 • تولید محتوا
 • پشتیبانی سایت 
 • نام شرکت: خبرگزاری  افتانا

حوزه فعالیت:سایت خبری تحلیلی

www.aftana.ir

خدمات  ارایه شده شامل:

مشاوره و ایده‌پردازی

 • طراحی سایت
 • طراحی آیتم‌های گرافیکی
 • مدیریت محتوا
 • تولید محتوا
 • پشتیبانی سایت 
 • نام شرکت: پویاکوچ

حوزه فعالیت:آموزشی

www.pooyacoach.ir

خدمات  ارایه شده شامل:

مشاوره و ایده‌پردازی

 • طراحی سایت
 • طراحی آیتم‌های گرافیکی
 • مدیریت محتوا
 • تولید محتوا
 • پشتیبانی سایت 

نام شرکت:افتانت

حوزه فعالیت:خدمات

www.aftanet.ir

خدمات  ارایه شده شامل:

مشاوره و ایده‌پردازی

 • طراحی سایت
 • طراحی آیتم‌های گرافیکی
 • مدیریت محتوا
 • تولید محتوا
 • پشتیبانی سایت