در فضای متکثر از رسانه‌های گوناگون و آرایش جدید ارتباطی موجود در این عصر و با افزایش سطح دسترسی مخاطبان به رسانه‌های مختلف و بالا رفتن سواد آ‌نها، پوشش خبری رایج‌ترین فعالیت هر مجموعه رسانه‌ای ازجمله دیده‌بان آی تی محسوب می‌شود.

این مؤسسه با اتکا بر توانمندی‌های تیم خبری خود یاریگر سازمان‌ها در پوشش خبری جدیدترین رویدادها و معرفی محصولات و خدمات آنهاست تا از این طریق مخاطبان خود را در سریع‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و با کیفیت مطلوب از تازه‌های خویش آگاه سازند و جامعه هدف خود را گسترش دهند.

دیده‌بان پوشش خبری رویدادهای سازمانی شما را با تکیه بر توانمندی‌های تیم خبری مجرب خود و با شناخت عوامل آشکار و پنهان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی مؤثر بر نشر اخبار و همچنین با شناخت عناصر و ارزش‌های خبری انجام می‌دهد.

تسلط بر ابزارها و تاکتیک‌های خبری و آشنایی حرفه‌ای با اصول روزنامه‌نگاری و تولید محتوا از دیگر توانمندی‌هایی است که دیده‌بان در تولید خبر برای سازمان‌ها و شرکت‌ها در اختیار دارد و به‌وسیله آن اخبار سازمان شما را به‌صورت کاربردی، مصداقی و بومی به اشکال اخبار سخت و نرم پوشش می‌دهد و به‌خوبی از عهده برجسته‌سازی آنچه مورد نظر شماست بر می‌آید.

دیده‌بان به سازمان‌ها و شرکت‌ها توصیه می‌کند در فضای جدید ارتباطی و ظهور رسانه‌های مدرن تا حد امکان از رویکرد ارسال یک‌سویه پیام در پوشش خبری رویدادهای سازمانی خود اجتناب کنند و علاوه‌بر انتقال متن پیام از سایر ابزار رسانه‌ای مانند عکس، صوت و فیلم بهره گیرند.

دیده‌بان در فضایی که با وجود تاکید بر بی‌طرفی رسانه‌ای در شرایطی که شاهد نظام سلطه در فضای رسانه‌ای هستیم و هریک از رسانه‌ها در جهت اهداف شخصی خود پیش می‌روند، در پوشش خبری رویدادهای سازمانی شما از تکنیک‌های به‌روز پوشش خبری برای درگیر کردن و تأثیر بر ذهن مخاطب استفاده و اعتماد افکار عمومی را نسبت به سازمان شما در پوشش خبرهای خاص جلب می‌کند؛ به‌عنوان مثال اخبار سازمان شما با بهره‌مندی از تکنیک بزرگ‌نمایی تحت‌تأثیر خبرهای خاصی که برای سازمان شما تاثیرگذارترند، قرار می‌گیرد و یا با استفاده از روش قطره‌چکانی که اخبار را به‌صورت قطره‌قطره به ذهن مخاطب تراوش می‌دهد و با انتشار بریده‌بریده اخبار در فواصل زمانی معین در میان نمایندگان متعدد رسانه‌ها، اخباری تولید می‌کند که هرچه بیشتر بر افکار عمومی متأثر باشد.

در فضای متکثر از رسانه‌های گوناگون و آرایش جدید ارتباطی موجود در این عصر و با افزایش سطح دسترسی مخاطبان به رسانه‌های مختلف و بالا رفتن سواد آ‌نها، پوشش خبری رایج‌ترین فعالیت هر مجموعه رسانه‌ای ازجمله دیده‌بان آی تی محسوب می‌شود.

این مؤسسه با اتکا بر توانمندی‌های تیم خبری خود یاریگر سازمان‌ها در پوشش خبری جدیدترین رویدادها و معرفی محصولات و خدمات آنهاست تا از این طریق مخاطبان خود را در سریع‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و با کیفیت مطلوب از تازه‌های خویش آگاه سازند و جامعه هدف خود را گسترش دهند.

دیده‌بان پوشش خبری رویدادهای سازمانی شما را با تکیه بر توانمندی‌های تیم خبری مجرب خود و با شناخت عوامل آشکار و پنهان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی مؤثر بر نشر اخبار و همچنین با شناخت عناصر و ارزش‌های خبری انجام می‌دهد.

تسلط بر ابزارها و تاکتیک‌های خبری و آشنایی حرفه‌ای با اصول روزنامه‌نگاری و تولید محتوا از دیگر توانمندی‌هایی است که دیده‌بان در تولید خبر برای سازمان‌ها و شرکت‌ها در اختیار دارد و به‌وسیله آن اخبار سازمان شما را به‌صورت کاربردی، مصداقی و بومی به اشکال اخبار سخت و نرم پوشش می‌دهد و به‌خوبی از عهده برجسته‌سازی آنچه مورد نظر شماست بر می‌آید.

دیده‌بان به سازمان‌ها و شرکت‌ها توصیه می‌کند در فضای جدید ارتباطی و ظهور رسانه‌های مدرن تا حد امکان از رویکرد ارسال یک‌سویه پیام در پوشش خبری رویدادهای سازمانی خود اجتناب کنند و علاوه‌بر انتقال متن پیام از سایر ابزار رسانه‌ای مانند عکس، صوت و فیلم بهره گیرند.

دیده‌بان در فضایی که با وجود تاکید بر بی‌طرفی رسانه‌ای در شرایطی که شاهد نظام سلطه در فضای رسانه‌ای هستیم و هریک از رسانه‌ها در جهت اهداف شخصی خود پیش می‌روند، در پوشش خبری رویدادهای سازمانی شما از تکنیک‌های به‌روز پوشش خبری برای درگیر کردن و تأثیر بر ذهن مخاطب استفاده و اعتماد افکار عمومی را نسبت به سازمان شما در پوشش خبرهای خاص جلب می‌کند؛ به‌عنوان مثال اخبار سازمان شما با بهره‌مندی از تکنیک بزرگ‌نمایی تحت‌تأثیر خبرهای خاصی که برای سازمان شما تاثیرگذارترند، قرار می‌گیرد و یا با استفاده از روش قطره‌چکانی که اخبار را به‌صورت قطره‌قطره به ذهن مخاطب تراوش می‌دهد و با انتشار بریده‌بریده اخبار در فواصل زمانی معین در میان نمایندگان متعدد رسانه‌ها، اخباری تولید می‌کند که هرچه بیشتر بر افکار عمومی متأثر باشد.