در دنیای امروز با افزایش آگاهی مخاطبان و تولید انبوه اطلاعات، تصمیم‌گیری برای مدیران سخت‌تر از گذشته است و اغلب با شیوه‌های درست تصمیم‌گیری در شرایط کنونی آشنا نیستند.

مؤسسه دیده‌بان آی‌تی با هدف پوشش و زدایش همین ضعف در زمینه روابط عمومی و مشاوره رسانه‌ای به سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی خدمات مشاوره رسانه‌ای و روابط عمومی ارائه می‌دهد تا مدیران این مجموعه‌ها بتوانند در جهت سیاست‌ها و مرام‌نامه سازمانی خود ارتباط بهتر و پایدارتری با جامعه هدف‌شان داشته‌باشند. دیده‌بان این خدمات را با برگزاری دوره‌های روابط عمومی، پوشش اخبار سازمانی، برگزاری نشست‌های خبری و جلسات مشاوره رسانه‌ای ارائه می‌دهد.

موسسه دیده‌بان‌ آی‌تی تعهد کارشناسان خود را به رعایت اصول اخلاقی تضمین و تلاش می‌کند به دور از هرگونه جانب‌داری و حاشیه‌پردازی در ارائه خدمات مشاوره‌ای از بالاترین استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی استفاده کند. مشاوران رسانه‌ای دیده‌بان با بهره‌مندی از تخصص، تجربه و شخصیت ممتاز خود موجب بهبود امور و تقویت توانمندی مجموعه و مدیران آنها هستند. در مجموع، وظیفه مشاور تشخیص مسئله و ارائه راهکار و مدلی برای حل آن است. در این راستا مشاوران رسانه‌ای دیده‌بان موظف‌اند به مدیران اطلاع بدهند که در حوزه فعالیت آنها چه نقص‌هایی وجود دارد و قبل از آنکه مشکلات موجب بروز خسران شود، راهکارهای مورد نیاز برای رفع نقص‌ها را ارائه دهند.

مشاوران دیده‌بان به مدیران در برقراری ارتباط دوسویه مدیر و مخاطب کمک می‌کنند تا سازمان به پویایی و تعامل مطلوب برسد، آنها همچنین با معرفی فرصت‌ها و پتانسیل رسانه‌های پیش رو در شرایط سخت و بحرانی یاری‌رسان مدیران هستند. به بیان ساده‌تر مشاوران رسانه‌ای دیده‌بان نقایص کار را به‌طور خصوصی با شما در میان می‌گذارند، پیش از آنکه دیگران آنها را در محافل عمومی فریاد بزنند. آنها می‌توانند به شما بگویند حرف و رفتار شما چه تاثیری در افکار عمومی و اصحاب رسانه‌ها دارد. آنها مَحرم اسرار سازمان‌ها هستند و از روحیات، توانایی‌ها و نقاط ضعف مدیر باخبرند و می‌دانند چه راهکاری برای زدودن این مشکلات ارائه دهند.

مشاوران رسانه‌ای دیده‌بان آی تی همچنین شما را در مدیریت امور رسانه‌ای راهنمایی می‌کنند و می‌توانند بگویند انجام یک مصاحبه و یا انتشار یک خبر یا گزارش در شرایط مفروض مناسب است یا نه.

مشاوره رسانه ای و روابط عمومی

مشاوره رسانه ای و روابط عمومی

در دنیای امروز با افزایش آگاهی مخاطبان و تولید انبوه اطلاعات، تصمیم‌گیری برای مدیران سخت‌تر از گذشته است و اغلب با شیوه‌های درست تصمیم‌گیری در شرایط کنونی آشنا نیستند.
مؤسسه دیده‌بان آی‌تی با هدف پوشش و زدایش همین ضعف در زمینه روابط عمومی و مشاوره رسانه‌ای و روابط عمومی به سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی خدمات مشاوره رسانه‌ای و روابط عمومی ارائه می‌دهد تا مدیران این مجموعه‌ها بتوانند در جهت سیاست‌ها و مرام‌نامه سازمانی خود ارتباط بهتر و پایدارتری با جامعه هدف‌شان داشته‌باشند. دیده‌بان این خدمات را با برگزاری دوره‌های روابط عمومی، پوشش اخبار سازمانی، برگزاری نشست‌های خبری و جلسات مشاوره رسانه‌ای ارائه می‌دهد.