موسسه دیده‌بان آی‌تی در راستای فعالیت‌های رسانه‌ای خود به تولید محتوا در رسانه‌های تصویری نیز می‌پردازد و انواع آگهی‌های مطبوعاتی، بروشور، کاتالوگ، تراکت، سررسید، کارت دعوت و کتاب را با بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت طراحان و گرافیست‌های مجرب مجموعه و با تسلط به فنون تبلیغاتی طراحی می‌کند. تصویر القاکننده تجسمی یک مفهوم یا روایت با فرم بصری است و می‌تواند در هر قالب رسانه‌ای بگنجد و برای بیان پیام شما چه تبلیغاتی و چه غیر از آن به کار آید.

تصویرگران دیده‌بان ضمن آفرینش تصویر و رعایت اصول زیبایی‌شناسی، سلایق مختلف سفارش‌دهندگان را در نظر می‌گیرند و محصولی را با ترکیب تصویر و متن ارائه می‌کنند که هم زیبا و هم کاربردی باشد و در یک چهارچوب چشم‌نواز پیام شما را به مخاطب‌تان منتقل و امکان درک بهتری از آن را فراهم کند تا تجربه لذت‌بخشی از تماس با شما در ذهن مخاطب ثبت شود. با این روند ارتباطی مطلوب بین شما و مخاطب‌تان شکل می‌گیرد و داستانی جذاب از شما برای او تصویر می‌شود و درنهایت به درک بهتر معنی موردنظر شما می‌انجامد.

طراحان دیده‌بان آنچه را که نویسنده با کلمات توصیف کرده‌است با تصویرسازی نشان می‌دهند و یاری‌دهنده نویسنده در انتقال بهتر پیام به خواننده هستند و در واقع این دو، تصویرگر و نویسنده با یکدیگر هم‌داستان می‌شوند تا آنچه در ذهن شماست در ذهن جامعه هدف‌تان نیز نقش ببندد.

ارتباط تصویری در دنیای امروز به‌دلیل وسعت سطوح و همه‌جانبه بودن آن و همچنین درک مشابه انسان‌ها از دیدن یک تصویر مهم است. تصویر فراتر از مرزهای جغرافیایی پیش می‌رود و با وجود ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در میان جوامع بشری، مشترکات زیادی را در بر می‌گیرد.

طراحان دیده‌بان با تسلط به تکنیک‌های این فن و قدرت اجرای آن همانند مترجمانی که به زبان‌های مختلف جهانی مسلط هستند، طرح ذهنی شما را با کیفیت مطلوب به زبان جهانی تصویر منتقل می‌کنند.

گرافیک

گرافیک

موسسه دیده‌بان آی‌تی در راستای فعالیت‌های رسانه‌ای خود به تولید محتوا در رسانه‌های تصویری نیز می‌پردازد و انواع آگهی‌های مطبوعاتی، بروشور، کاتالوگ، تراکت، سررسید، کارت دعوت و کتاب را با بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت طراحان و گرافیست‌های مجرب مجموعه و با تسلط به فنون تبلیغاتی طراحی می‌کند. تصویر القاکننده تجسمی یک مفهوم یا روایت با فرم بصری است و می‌تواند در هر قالب رسانه‌ای بگنجد و برای بیان پیام شما چه تبلیغاتی و چه غیر از آن به کار آید.

تصویرگران دیده‌بان ضمن آفرینش تصویر و رعایت اصول زیبایی‌شناسی، سلایق مختلف سفارش‌دهندگان را در نظر می‌گیرند و محصولی را با ترکیب تصویر و متن ارائه می‌کنند که هم زیبا و هم کاربردی باشد و در یک چهارچوب چشم‌نواز پیام شما را به مخاطب‌تان منتقل و امکان درک بهتری از آن را فراهم کند تا تجربه لذت‌بخشی از تماس با شما در ذهن مخاطب ثبت شود. با این روند ارتباطی مطلوب بین شما و مخاطب‌تان شکل می‌گیرد و داستانی جذاب از شما برای او تصویر می‌شود و درنهایت به درک بهتر معنی موردنظر شما می‌انجامد.

طراحان دیده‌بان آنچه را که نویسنده با کلمات توصیف کرده‌است با تصویرسازی نشان می‌دهند و یاری‌دهنده نویسنده در انتقال بهتر پیام به خواننده هستند و در واقع این دو، تصویرگر و نویسنده با یکدیگر هم‌داستان می‌شوند تا آنچه در ذهن شماست در ذهن جامعه هدف‌تان نیز نقش ببندد.

ارتباط تصویری در دنیای امروز به‌دلیل وسعت سطوح و همه‌جانبه بودن آن و همچنین درک مشابه انسان‌ها از دیدن یک تصویر مهم است. تصویر فراتر از مرزهای جغرافیایی پیش می‌رود و با وجود ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در میان جوامع بشری، مشترکات زیادی را در بر می‌گیرد.

طراحان دیده‌بان با تسلط به تکنیک‌های این فن و قدرت اجرای آن همانند مترجمانی که به زبان‌های مختلف جهانی مسلط هستند، طرح ذهنی شما را با کیفیت مطلوب به زبان جهانی تصویر منتقل می‌کنند.