تهیه بسته‌های اطلاعاتی در قالب خبرنامه و ارسال آنها به‌صورت گروهی در قالب مورد‌نظر سازمان و شرکت شما از‌جمله فعالیت‌های دیده‌بان است. خبرنامه‌های الکترونیکی امروزی همان خبرنامه معمولی و قدیمی هستند که حالا از طریق ابزار و فناوری‌های الکترونیک و اینترنتی طراحی، تولید و ارسال می‌شوند.

دیده‌بان، محتوای شما را اعم از اینکه خبری و یا تجاری باشد در قالب مورد نظرتان آماده و آن را برای گروه بزرگی از افراد، شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که مخاطب شما هستند به پست الکترونیکی یا سیستم نرم‌افزاری وب‌سایت آنها ارسال می‌کند. دیده‌بان ارسال خبرنامه با موضوعات جذاب و به‌صورت منظم را به‌عنوان یکی از ابزارهای روابط عمومی سازمان پیشنهاد می‌کند و آن را روش مناسبی برای ارتباط با مشتری و مخاطب می‌داند.

بدون چشم‌داشت مالی طیفی از خوانندگان را از نظر محتوایی تغذیه کرده و با جهت‌گیری خاصی منتشر شود و یا ابزاری باشد که در اختیار روابط عمومی سازمان به منظور تبلیغات سازمانی قرار بگیرد و حتی یک وسیله دعوت برای فراخوان افراد مختلف، اعم از خبرنگاران و سایر فعالان رسانه‌ای محسوب شود که قرار است در یک نشست خبری، گردهمایی علمی یا یک همایش و سیمنار شرکت کنند و در واقع رابط بین کسب‌وکار و مخاطبان باشد.

ارسال خبرنامه اقدامی جدید نیست و در صد سال گذشته خبرنامه‌ها یا بولتن‌های خبری به‌عنوان یک ابزار ارتباطی، کارکردهای بی‌شماری برای شرکت‌ها و سازمان‌ها بر‌عهده داشته‌اند و با ظهور اینترنت، نوع جدید «خبرنامه» با عنوان «خبرنامه الکترونیک» یا e-Newsletter ظاهر شد که به‌دلیل رایگان بودن به وسیله‌ای جذاب برای سازمان‌ها و شرکت‌ها تبدیل شد و امکان تعامل و ارتباط بیشتر و آسان‌تری را برای رابطه با مخاطب و مشتری ایجاد و ارتباط دو جانبه را بسیار آسان‌تر از قبل ‌کرد.

مؤسسه دیده‌بان، کیفیت محتوا را عنصری اصلی در ارسال خبرنامه معرفی می‌کند و برای برقراری یک ارتباط مؤثر و پایدار از مجرای اطلاع‌رسانی صحیح، لازم می‌داند یک رابطه منطقی و مبتنی‌بر الگوهای محتوایی و شکلی بین ساختار و محتوا وجود داشته باشد. دیده‌بان محتوای خبرنامه را با تکیه بر این الگوها برای مشتریان خود تولید می‌کند.

توجه داشته باشید که اگر خبرنامه نتواند به‌عنوان یک ابزار ارتباط جمعی در امر آموزش، آگاه‌سازی، شفاف‌سازی و ارتقا‌بخشی دانسته‌ها به‌خوبی ایفای نقش کند موجب اتلاف وقت و هدر رفتن سرمایه خواهد بود.

تهیه محتوا و طراحی نیوزلتر

تهیه محتوا و طراحی نیوزلتر

تهیه بسته‌های اطلاعاتی در قالب خبرنامه و ارسال آنها به‌صورت گروهی در قالب مورد‌نظر سازمان و شرکت شما از‌جمله فعالیت‌های دیده‌بان است. خبرنامه‌های الکترونیکی امروزی همان خبرنامه معمولی و قدیمی هستند که حالا از طریق ابزار و فناوری‌های الکترونیک و اینترنتی طراحی، تولید و ارسال می‌شوند.

دیده‌بان، محتوای شما را اعم از اینکه خبری و یا تجاری باشد در قالب مورد نظرتان آماده و آن را برای گروه بزرگی از افراد، شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که مخاطب شما هستند به پست الکترونیکی یا سیستم نرم‌افزاری وب‌سایت آنها ارسال می‌کند. دیده‌بان ارسال خبرنامه با موضوعات جذاب و به‌صورت منظم را به‌عنوان یکی از ابزارهای روابط عمومی سازمان پیشنهاد می‌کند و آن را روش مناسبی برای ارتباط با مشتری و مخاطب می‌داند.

تهیه محتوا و طراحی نیوزلتر